MAIN
จำนวนบทความของคำ "เมทฟอร์มิน ไฮโดรคลอไรด์" : 2
เมทฟอร์มิน ไฮโดรคลอไรด์ เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (1)
ขนาดและวิธีใช้ (1)