MAIN
จำนวนบทความของคำ "คอพอกธรรมดา" : 40
คอพอกธรรมดา เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (11)
สาเหตุของโรค (8)
อาการของโรค (9)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
โรคแทรกซ้อน (1)
วิธีการรักษา (7)
คำแนะนำ (2)
การป้องกัน (1)