MAIN
จำนวนบทความของคำ "ไอบีอาม๊อกซ์" : 5
ไอบีอาม๊อกซ์ เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (2)
ลักษณะของยา (1)
ขนาดและวิธีใช้ (1)
ข้อควรระวัง (1)