MAIN
จำนวนบทความของคำ "ฮีรูดอยด์" : 4
ฮีรูดอยด์ เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (2)
ลักษณะของยา (1)
ขนาดและวิธีใช้ (1)