MAIN
จำนวนบทความของคำ "โรคเกาต์" : 24
โรคเกาต์ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (3)
สาเหตุของโรค (3)
อาการของโรค (3)
สิ่งที่ตรวจพบ (3)
โรคแทรกซ้อน (1)
วิธีการรักษา (4)
คำแนะนำ (2)
การป้องกัน (2)
อื่นๆ (3)