MAIN
จำนวนบทความของคำ "บิดอะมีบา" : 30
บิดอะมีบา เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (5)
สาเหตุของโรค (5)
อาการของโรค (5)
สิ่งที่ตรวจพบ (3)
โรคแทรกซ้อน (3)
วิธีการรักษา (3)
คำแนะนำ (5)
การป้องกัน (1)