MAIN
จำนวนบทความของคำ "ทริปทานอล 10 มก." : 4
ทริปทานอล 10 มก. เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (2)
ขนาดและวิธีใช้ (1)
ข้อควรระวัง (1)