MAIN
จำนวนบทความของคำ "เริม" : 20
เริม เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (1)
สาเหตุของโรค (1)
เชื้อโรค (1)
การติดต่อ (2)
อาการของโรค (4)
สิ่งที่ตรวจพบ (2)
โรคแทรกซ้อน (2)
วิธีการรักษา (3)
คำแนะนำ (3)
อื่นๆ (1)