MAIN
จำนวนบทความของคำ "ริดสีดวงทวาร" : 80
ริดสีดวงทวาร เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (15)
สาเหตุของโรค (13)
อาการของโรค (19)
สิ่งที่ตรวจพบ (2)
โรคแทรกซ้อน (3)
วิธีการรักษา (11)
คำแนะนำ (6)
การป้องกัน (9)
อื่นๆ (2)