MAIN
จำนวนบทความของคำ "บาดทะยัก" : 29
บาดทะยัก เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (5)
สาเหตุของโรค (4)
การติดต่อ (1)
อาการของโรค (5)
สิ่งที่ตรวจพบ (2)
โรคแทรกซ้อน (2)
วิธีการรักษา (3)
การป้องกัน (6)
อื่นๆ (1)