MAIN
จำนวนบทความของคำ "ไวบร้ามัยซิน" : 6
ไวบร้ามัยซิน เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (4)
ขนาดและวิธีใช้ (1)
ข้อควรระวัง (1)