MAIN
จำนวนบทความของคำ "คอมบิซิมย์ คอมโปสิตุม" : 4
คอมบิซิมย์ คอมโปสิตุม เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (2)
ลักษณะของยา (1)
ขนาดและวิธีใช้ (1)