MAIN
จำนวนบทความของคำ "ไวบร้ามัยซิน แคปซูล" : 4
ไวบร้ามัยซิน แคปซูล เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (2)
ขนาดและวิธีใช้ (1)
ข้อควรระวัง (1)