MAIN
จำนวนบทความของคำ "เนื้องอกมดลูก" : 5
เนื้องอกมดลูก เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (1)
อาการของโรค (1)
โรคแทรกซ้อน (1)
วิธีการรักษา (1)
คำแนะนำ (1)