MAIN
จำนวนบทความของคำ "โรคเอสแอลอี" : 14
โรคเอสแอลอี เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (2)
สาเหตุของโรค (2)
อาการของโรค (2)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
วิธีการรักษา (2)
ยาหรือสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา (1)
คำแนะนำ (3)
การป้องกัน (1)