MAIN
จำนวนบทความของคำ "ยาโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์" : 1
ยาโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์ เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (1)