MAIN
จำนวนบทความของคำ "ยาเอช2 รีเซพเตอร์แอนตาโกนิสต์" : 1
ยาเอช2 รีเซพเตอร์แอนตาโกนิสต์ เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (1)