MAIN
จำนวนบทความของคำ "แอ็คติเฟด เม็ด" : 4
แอ็คติเฟด เม็ด เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (1)
ลักษณะของยา (1)
ขนาดและวิธีใช้ (1)
ข้อควรระวัง (1)