MAIN
จำนวนบทความของคำ "ออริโอไมซิน ยาขี้ผึ้งป้ายตา" : 5
ออริโอไมซิน ยาขี้ผึ้งป้ายตา เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (2)
ลักษณะของยา (1)
ขนาดและวิธีใช้ (1)
ข้อควรระวัง (1)