MAIN
จำนวนบทความของคำ "อะม็อกซิล-เบ็นคาร์ด ชนิดน้ำเชื่อม" : 5
อะม็อกซิล-เบ็นคาร์ด ชนิดน้ำเชื่อม เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (2)
ลักษณะของยา (1)
ขนาดและวิธีใช้ (1)
ข้อควรระวัง (1)