MAIN
จำนวนบทความของคำ "อะม็อกซิล-เบ็นคาร์ด" : 5
อะม็อกซิล-เบ็นคาร์ด เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (2)
ลักษณะของยา (1)
ขนาดและวิธีใช้ (1)
ข้อควรระวัง (1)