MAIN
จำนวนบทความของคำ "อ็อกเมนทิน" : 4
อ็อกเมนทิน เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (2)
ลักษณะของยา (1)
ข้อควรระวัง (1)