MAIN
จำนวนบทความของคำ "อาเล็กซาน ฉีด 500 มก." : 3
อาเล็กซาน ฉีด 500 มก. เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (1)
ขนาดและวิธีใช้ (1)
ข้อควรระวัง (1)