MAIN
จำนวนบทความของคำ "แอดดี้-เค" : 5
แอดดี้-เค เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (2)
ลักษณะของยา (1)
ขนาดและวิธีใช้ (1)
ข้อห้ามใช้ (1)