MAIN
จำนวนบทความของคำ "แอกกูพริล 5 มก." : 5
แอกกูพริล 5 มก. เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (2)
ลักษณะของยา (1)
ขนาดและวิธีใช้ (1)
ข้อห้ามใช้ (1)