MAIN
จำนวนบทความของคำ "โรคมือเท้าปาก" : 23
โรคมือเท้าปาก เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (3)
สาเหตุของโรค (1)
เชื้อโรค (2)
การติดต่อ (4)
อาการของโรค (3)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
โรคแทรกซ้อน (2)
วิธีการรักษา (2)
ยาหรือสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา (1)
การป้องกัน (3)
อื่นๆ (1)