MAIN
จำนวนบทความของคำ "ไซโปรฟล๊อกซาซิน" : 3
ไซโปรฟล๊อกซาซิน เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (1)
ลักษณะของยา (1)
ขนาดและวิธีใช้ (1)