MAIN
จำนวนบทความของคำ "พีฟล๊อกซาซิน" : 3
พีฟล๊อกซาซิน เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (1)
ลักษณะของยา (1)
ผลข้างเคียง (1)