MAIN
จำนวนบทความของคำ "นอร์ฟล๊อกซาซิน" : 3
นอร์ฟล๊อกซาซิน เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (1)
ลักษณะของยา (1)
ผลข้างเคียง (1)