MAIN
จำนวนบทความของคำ "ไตวายเรื้อรัง" : 16
ไตวายเรื้อรัง เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (2)
สาเหตุของโรค (2)
อาการของโรค (1)
สิ่งที่ตรวจพบ (2)
โรคแทรกซ้อน (1)
วิธีการรักษา (6)
คำแนะนำ (1)
การป้องกัน (1)