MAIN
จำนวนบทความของคำ "โรคหนองในแท้" : 8
โรคหนองในแท้ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (1)
การติดต่อ (1)
อาการของโรค (2)
โรคแทรกซ้อน (1)
วิธีการรักษา (1)
การป้องกัน (1)
อื่นๆ (1)