MAIN
จำนวนบทความของคำ "โรคหนองในเทียม" : 9
โรคหนองในเทียม เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (1)
สาเหตุของโรค (1)
เชื้อโรค (1)
การติดต่อ (1)
อาการของโรค (1)
โรคแทรกซ้อน (1)
วิธีการรักษา (1)
การป้องกัน (1)
อื่นๆ (1)