MAIN
จำนวนบทความของคำ "โรคกระดูกพรุน" : 16
โรคกระดูกพรุน เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (3)
สาเหตุของโรค (3)
อาการของโรค (2)
สิ่งที่ตรวจพบ (2)
ยาหรือสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา (1)
การป้องกัน (4)
อื่นๆ (1)