MAIN
จำนวนบทความของคำ "พยาธิใบไม้ในตับ" : 10
พยาธิใบไม้ในตับ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (2)
อาการของโรค (2)
สิ่งที่ตรวจพบ (2)
วิธีการรักษา (2)
การป้องกัน (2)