MAIN
จำนวนบทความของคำ "โรคพยาธิไส้เดือนตัวกลม" : 6
โรคพยาธิไส้เดือนตัวกลม เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (1)
เชื้อโรค (1)
อาการของโรค (1)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
วิธีการรักษา (1)
การป้องกัน (1)