MAIN
จำนวนบทความของคำ "โรคติดเชื้ออะมีบ้า" : 8
โรคติดเชื้ออะมีบ้า เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (1)
เชื้อโรค (3)
อาการของโรค (1)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
โรคแทรกซ้อน (1)
วิธีการรักษา (1)