MAIN
จำนวนบทความของคำ "ไทฟอยด์" : 30
ไทฟอยด์ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (5)
สาเหตุของโรค (3)
อาการของโรค (3)
สิ่งที่ตรวจพบ (3)
โรคแทรกซ้อน (3)
วิธีการรักษา (3)
คำแนะนำ (4)
การป้องกัน (4)
อื่นๆ (2)