MAIN
จำนวนบทความของคำ "โรค Candiasis" : 6
โรค Candiasis เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (1)
อาการของโรค (1)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
วิธีการรักษา (1)
ยาหรือสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา (1)
การป้องกัน (1)