MAIN
จำนวนบทความของคำ "โรคแพ้ผื่นคัน" : 5
โรคแพ้ผื่นคัน เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (1)
สาเหตุของโรค (1)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
วิธีการรักษา (1)
ยาหรือสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา (1)