MAIN
จำนวนบทความของคำ "ภาวะกรดไหลย้อน" : 5
ภาวะกรดไหลย้อน เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (1)
สาเหตุของโรค (1)
อาการของโรค (1)
โรคแทรกซ้อน (1)
วิธีการรักษา (1)