MAIN
จำนวนบทความของคำ "นิ่วในถุงน้ำดี" : 10
นิ่วในถุงน้ำดี เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (3)
สาเหตุของโรค (1)
อาการของโรค (2)
วิธีการรักษา (2)
คำแนะนำ (1)
อื่นๆ (1)