MAIN
จำนวนบทความของคำ "โรคไส้ติ่งอักเสบ" : 10
โรคไส้ติ่งอักเสบ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (1)
สาเหตุของโรค (2)
อาการของโรค (2)
โรคแทรกซ้อน (1)
วิธีการรักษา (2)
คำแนะนำ (1)
อื่นๆ (1)