MAIN
จำนวนบทความของคำ "โรคกระเพาะอาหาร" : 17
โรคกระเพาะอาหาร เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (4)
สาเหตุของโรค (1)
อาการของโรค (3)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
โรคแทรกซ้อน (2)
วิธีการรักษา (2)
คำแนะนำ (3)
การป้องกัน (1)