MAIN
จำนวนบทความของคำ "ทาลัสซีเมีย" : 14
ทาลัสซีเมีย เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (2)
สาเหตุของโรค (3)
อาการของโรค (2)
สิ่งที่ตรวจพบ (3)
โรคแทรกซ้อน (1)
วิธีการรักษา (1)
คำแนะนำ (2)