MAIN
จำนวนบทความของคำ "ท้องผูก" : 11
ท้องผูก เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (1)
สาเหตุของโรค (2)
อาการของโรค (1)
โรคแทรกซ้อน (2)
วิธีการรักษา (1)
ยาหรือสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา (1)
คำแนะนำ (2)
การป้องกัน (1)