MAIN
จำนวนบทความของคำ "โรคบาดทะยัก" : 4
โรคบาดทะยัก เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

สาเหตุของโรค (1)
อาการของโรค (1)
คำแนะนำ (1)
การป้องกัน (1)