MAIN
จำนวนบทความของคำ "5% เดกซ์โทรสใน 1/3 นอร์มัลซาไลน์" : 2
5% เดกซ์โทรสใน 1/3 นอร์มัลซาไลน์ เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (1)
ขนาดและวิธีใช้ (1)