MAIN
จำนวนบทความของคำ "ท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิด" : 7
ท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิด เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (1)
สาเหตุของโรค (1)
อาการของโรค (1)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
โรคแทรกซ้อน (1)
วิธีการรักษา (1)
คำแนะนำ (1)