MAIN
จำนวนบทความของคำ "ตาได้รับบาดเจ็บรุนแรง" : 4
ตาได้รับบาดเจ็บรุนแรง เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (2)
วิธีการรักษา (1)
อื่นๆ (1)