MAIN
จำนวนบทความของคำ "ซิฟิลิส" : 6
ซิฟิลิส เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (1)
สาเหตุของโรค (1)
อาการของโรค (1)
วิธีการรักษา (1)
คำแนะนำ (1)
การป้องกัน (1)